Politica de confidentialitate

Blogul corinadobritoiu.ro colecteaza date cu caracter personal  pe paginile sale, numai cu acordul voluntar al Membrului /Abonatului, in urmatoarele scopuri:

– pentru a asigura accesul acestuia la informatii;

– contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;

– contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;

– scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru/Abonat si-a exprimat consimtamantul ca blogul corinadobritoiu.ro  sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Dreptul de acces la date

Oricare Membru/Abonat  are dreptul de a obtine de la corinadobritoiu.ro, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de interventie asupra datelor

Oricare Membru/Abonat are dreptul de a obtine de la corinadobritoiu.ro, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

– dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

FEEDBACK

In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu corinadobritoiu.ro, te rog sa ne contactezi prin email la corina@brandandbuild.ro

Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la blogul corinadobritoiu.ro, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea corinadobritoiu.ro.